Oticon Siya Mrite

OTICON EXCEED – Máy trợ thính mạnh nhất thế giới

Máy trợ thính Oticon là thương hiệu hàng đầu của Đan Mạch. Otiocon đã có lịch sử phát triển hơn 100 năm.  Hiện nay, đã...